A B S

Det faktum att de korta strecken skapar en optisk illusion bevisar inte att de långa strecken är lika långa. I denna bild är B faktiskt längre.